Kancelaria Adwokacka

adwokat Tomasz Otkała

Opłaty za poszczególne czynności czy prowadzenie sprawy ustala umowa z klientem. Kancelaria przed udzieleniem pomocy informuje o wynagrodzeniu lub zasadach wyliczania wynagrodzenia.

Wynagrodzenie musi być zależne także od ilości pracy, a więc i czasu poświęcanego sprawie. Zasadniczo za prowadzenie spraw sądowych wysokość tych stawek reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości zdnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U. z 2002, poz. 163, Nr 1348 ze zm.).

Zapłaty można dokonać dowolnie w formie gotówkowej lub przelewem na rachunek bankowy nr 72 2490 0005 0000 4530 9002 6717.Dane kontaktowe


Kancelaria Adwokacka

Tomasz Otkała


ul. Obłońska 1a/9
22-100 Chełm


tel.: +48 608 22 52 42
tel.: +48 606 11 76 74


e-mail: 

totkala@adwokaci-chelm.pl


Konto bankowe:

72 2490 0005 0000
4530 9002 6717

Do pobrania


pobierz pełnomocnictwo:


PDF